PC at Night of Science with presentation N. Helberger on “How to burst your filterbubble

Er zijn drie ronden waarin je minicolleges kunt volgen. In ronde twee en drie kun je er ook voor kiezen deel te nemen aan een lagerhuisdebat. Per ronde kun je je voor één onderdeel aanmelden. De keuzemogelijkheden per ronde vind je hieronder. Er wordt iedere ronde ook één college in het Engels gegeven.

Source: Ronde twee – 385 jaar UvA – Universiteit van Amsterdam