Category Archives: Uncategorized

Bijeenkomst: Gepersonaliseerde communicatie & privacy wet en regelgeving

Gepersonaliseerde communicatie & privacy wet en regelgeving

Gepersonaliseerde communicatie is vaak effectief, maar zorgen omtrent privacy liggen altijd op de loer. De balans tussen relevante communicatie en privacy is een wankel evenwicht. De nieuwe privacy wet- en regelgeving heeft tot doel de controle over persoonsdata terug te geven aan de consumenten. Tot 25 mei 2018 hebben bedrijven de tijd om marketingactiviteiten in overeenstemming te brengen met de nieuwe privacywetgeving: Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), of in het Engels GDPR. Veel bedrijven zijn hier dan ook druk mee.

Wat betekent deze wetgeving voor gepersonaliseerde communicatie? En stel dat je je als organisatie aan alle regels houdt, kan je dan toch nog te ver gaan in de ogen van de consument? Accepteren consumenten gepersonaliseerde communicatie van iedere organisatie, of geldt voor sommige sectoren, zoals het bank- en verzekeringswezen, dat mensen hier toch meer moeite mee hebben? En kunnen alle persoonsdata worden gebruikt voor gepersonaliseerde communicatie? Of zijn sommige persoonsgegevens toch privacy gevoeliger dan anderen?

Op 20 maart 2018 organiseert SWOCC in samenwerking met het Research Priority Area ‘Personalised Communication’ een bijeenkomst. Tijdens de bijeenkomst wordt het meest recente wetenschappelijk onderzoek en praktijkkennis over de nieuwe privacy wet en regelgeving en gepersonaliseerde communicatie gedeeld.

Na een korte introductie van het onderwerp, zal vanuit wetenschappelijk en juridisch perspectief worden besproken hoe je invulling kan geven aan de privacy wet en regelgeving en hoe consumenten omgaan met gepersonaliseerde communicatie.

Nadine Bol zal ingaan op de vraag hoeveel informatie consumenten aan een website willen geven (self-disclosure) en of dit anders is voor verschillende contexten: gezondheid, commercie en nieuws. Sophie Boerman zal bespreken wat mensen acceptabel vinden (welk type informatie mag worden gebruikt, is het ok als bedrijven persoonlijke informatie delen met anderen) en wanneer zij vinden dat gepersonaliseerde reclame te ver gaat. Joanna Strycharz bespreekt hoe kennis over privacy en gepersonaliseerde communicatie van invloed zijn op hoe consumenten denken over gepersonaliseerde communicatie.

Daarnaast zal Finbar Hage van Rabobank een praktijkcase presenteren over hoe de bank omgaat met gepersonaliseerde communicatie. Marie Jose Hoefmans van Schluss en Carolin Kaiser van de Privacy Company bespreken vanuit de praktijk hoe je als bedrijf kan inspelen op de nieuwe wetgeving.

Als afsluiting bediscussiëren we met de aanwezigen de uitdagingen voor de toekomst.

 

GDPR uitgelegd door Fastbyte ICT-Solutions.

 

Sprekers

dr. Nadine Bol
Universiteit van Amsterdam

dr. Sophie Boerman
Universiteit van Amsterdam

Joanna Strycharz
Universiteit van Amsterdam

Finbar Hage
Rabobank

Marie Jose Hoefmans
Schluss

Carolin Kaiser
Privacy Company

 

Datum: dinsdag, 20 maart 2018
Tijd: 13.00-17.00 uur
Locatie: CREA, UvA, Nieuwe Achtergracht 170, 1018 WV Amsterdam

Aanmelden is gratis en kan hier.

New publication: Do not blame it on the algorithm

In the debate about filter bubbles caused by algorithmic news recommendation, the conceptualization of the two core concepts in this debate, diversity and algorithms, has received little attention in social scientific research. This paper examines the effect of multiple recommender systems on different diversity dimensions. To this end, it maps different values that diversity can serve, and a respective set of criteria that characterizes a diverse information offer in this particular conception of diversity. We make use of a data set of simulated article recommendations based on actual content of one of the major Dutch broadsheet newspapers and its users (N=21,973 articles, N=500 users). We find that all of the recommendation logics under study proved to lead to a rather diverse set of recommendations that are on par with human editors and that basing recommendations on user histories can substantially increase topic diversity within a recommendation set.

 

Do not blame it on the algorithm: an empirical assessment of multiple recommender systems and their impact on content diversity: Information, Communication & Society

Social bubbles in Delft

Judith was invited to speak at an event organized by Bildung in Delft at the TU Delft as part of a workshop series on social bubbles. The workshops aim to  study their origin, look at their impact and even try to get out of them. The event took place in the library of the TU and was aimed at engineering students.

Bubbles from a historical perspective: PC @ Historisch debat Maastricht

On March 4th Judith will participate in the Historisch Debat organized by the Royal Limburgian History and Ancient History Association to discuss information bubbles and echo chambers as a historical phenomenon. The focus of Judith presentation will be the current debate, the historical perspective will be represented by Angelique Janssens, professor of historical demographiccs at the University of Maastricht.